KONTAKT

PRODAVNICE:

Zlatara Braća Ilić

Adresa: Stevana Sinđelića br. 4 (Kriva čaršija)

Tel.: 035 314 190

Zlatara Braća Ilić – Kuća Nakita

Adresa: Ustanička br. 64

Tel.: 035 312 645

e-mail: kucanakita@zlatarabracailic.com

PROIZVODNJA:

Adresa: Cerska bb

Tel.: 035/312-305

Mob.Tel.: 065/9-312-305

e-mail: zlatarabracailic@gmail.com