Ogrlice i narukvice
Kataloški broj:

350

Narukvica 25.00g, lanac 85.00g

Kataloški broj:

351

Narukvica 25.00g, lanac 85.00g

Kataloški broj:

352

Narukvica 28.00g, lanac 92.00g

Kataloški broj:

353

Narukvica 18.00g, lanac58.00g

Kataloški broj:

354

Narukvica 19.00g, lanac 60.00g

Kataloški broj:

613

Naarukvica 11.00g, lanac 33.00g

Kataloški broj:

614

Narukvica 19.00g, lanac 60.00g

Kataloški broj:

615

Narukvica 29.00g, lanac 90.00g

Kataloški broj:

616

Narukvica 20.50g, lanac 59.00g

Kataloški broj:

617

Narukvica 8.50g, lanac 25.00g

Kataloški broj:

Kraljevski rad

narukvica 15-50g, lanac 40-220g

Kataloški broj:

619

narukvica 12.00g, lanac 35.00g

Kataloški broj:

624

Narukvica 12.50g, lanac 34.00g

Kataloški broj:

625

Narukvica 12.50g, lanac 13.50g

Kataloški broj:

626

Narukvica 11.00g, lanac 31.50g

Kataloški broj:

630

Narukvica 9.30g, lanac 28.50g

Kataloški broj:

641

Narukvica 25.00g, lanac 72.50g

Kataloški broj:

642

Narukvica 22.50g, lanac 65.00g

Kataloški broj:

4008

4.45g

Kataloški broj:

Model 2003

6.5x3mm (5.50g)

Kataloški broj:

Model 2001

Ø4mm (2.70g)

Kataloški broj:

Model 2002

4x2mm (2.60g)

Kataloški broj:

Model 2004

Ø5mm (3,50g)

Kataloški broj:

Model 2000

Ø3mm (1.10g)